MY FRESH IMPRESSUM
SO FREE


impressum

My Fresh Life

Jitka Helcl
Gronsdorfer Straße 1
81825 München

Kontakt

Telefon:   +420737560896
E-Mail:     jitka(at)helcl.eu

Osoba odpovědná za obsah webových stránek:

Jitka Helcl
Gronsdorfer Straße 1
81825 München

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Děkujeme ti za návštěvu našich webových stránek a využití našich internetových služeb. Informace zde uvedené se vztahují na všechny propojené kanály sociálních médií, mikrosites, blogy, fóra nebo jiné webové stránky provozovatele. Snažíme se o neustálou aktualizaci a úpravu informací, tak abys vždy měl.a přístup k aktuálním informacím. Dovolujeme si však výslovně zdůraznit následující:

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou záruku. Jako poskytovatel služeb jsme dle § 7 od. 1 telemediálního zákona odpovědní za vlastní obsah na těchto stranách podle všobecných zákonů. Dle §§ 8 až 10 telemediálního zákona však my jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat přenášené nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku rozpoznání konkrétního protiprávního jednání. Pokud se dozvíme o jakéhokoliv porušení práva, tento obsah okamžitě odstraníme.
Nepřebíráme záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na záruku vůči nám, které se vztahují na škody materiálního nebo ideálního rázu, které byly způsobeny užitím nebo neužitím poskytnutých informací, resp. užitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud z naší strany neexistuje prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.
Provozovatel si výslovně vyhrazuje, části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního ohlášení změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění na čas nebo s konečnou platností zastavit.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době vytvoření odkazu zjistitelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona přiměřená. Po oznámení porušení právních předpisů u těchto odkazů tyto okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a tvůrčí díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem podléhají autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření a jakýkoli druh využívání nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie obsahu tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud obsah na těchto webových stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích osob. Takový obsah je obzvlášť označen. Pokud na našich stránkách najdeš jakékoliv porušení autorských práv, žádáme o okamžité upozornění. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, předmětný obsah okamžitě odstraníme.

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů najdeš zde

zadej platné jméno nezadávej 'to:|cc:|subject: ...'
zadej platný e-mail nezadávej 'multipart/mixed ...' eingeben
zadej platné tel. číslo nezadávej 'to:|cc:|subject: ...'
napiš mi zprávu (min. 7 písmen, nepovolené '<>\') nezadávej 'to: | cc: | bcc: | from: | subject: | reply-to: | content-type: | MIME-Version: | multipart/mixed | Content-Transfer-Encoding:'
četla jsemochranu dat
zde potvrď

Naší vizí je umožnit všem lidem dobrý život v lepším a zdravějším světě