MY FRESH PRIVACY
SO FREE


zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.
Základní ustanovení

I.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Jitka Helcl se sídlem v 81825 München (dále jen: "správce").

II.Kontaktní údaje správce jsou

e-mail:    jitka(at)helcl.eu
telefon:   +420737560896
adresa:   Gronsdorfer Straße 1, 81825 München

III.Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I.Správce zpracovává osobní údaje, které jsi mu poskytl.a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění tvého požadavku.

II.Správce zpracovává tvé identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

IV.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi tebou a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

V.Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení tvého požadavku a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení požadavku (jméno, e-mail, telefon kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.
Doba uchovávání údajů

I.Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

II.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I.Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e‑shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e‑shopu (webové prezentace)

zajišťující marketingové služby

II.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.
Tvoje práva

I.Za podmínek stanovených v GDPR máš:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1/II těchto podmínek.

II.Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno tvé právo na ochranu osobních údajů.

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

I.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

II.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7.
Závěrečná ustanovení

I.Odesláním požadavku z internetového formuláře potvrzuješ, že jsi seznámen.a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

II.S těmito podmínkami souhlasíš zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuješ, že jsi seznámen.a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

III.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň ti zašle novou verzi těchto podmínek na tvoji e-mailovou adresu, kterou jsi správci poskytl.a.

8.
Služby společnosti Google

oogle Analytics

Tyto webové stránky nepoužívají službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc., USA ("Google"). Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie, textové soubory, které jsou ukládány ve tvém počítači a které umožňují analýzu tvého používání webových stránek. Informace generované prostřednictvím cookies o tvém používání této webové stránky (včetně tvé IP adresy) jsou předávány a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení tvého užívání webových stránek, k podávání zpráv o tvých aktivitách na webových stránkách pro provozovatele těchto webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s tvým používáním webových stránek a internetu. Společnost Google případně předává tyto informace třetím stranám, pokud je to požadované zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Google v žádném případě nepropojuje tvoji IP adresu s jinými daty shromažďované společností Google. Instalaci cookies můžeš zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; uvědom si však, že pokud tak učiníš, nebudeš případně moci využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíš se zpracováním informací o tobě získané společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

oogle AdSense

Tyto webové stránky nepoužívají službu Google AdSense, webovou reklamní službu společnosti Google Inc., USA ("Google"). Služba Google AdSense používá tzv. 'Cookies' (textové soubory), které jsou ukládány ve tvém počítači a které nám umožňují analyzovat používání těchto stránek. Google AdSense také používá tzv. 'Web Beacons' (malé neviditelné grafické soubory) pro shromažďování informací. Pomocí 'Web Beacons' lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je návštěvnost na webových stránkách. Informace generované souborem cookie a/nebo 'Web Beacons' o tvém používání této webové stránky (včetně tvé IP adresy) jsou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení tvého používání webových stránek z hlediska reklamy, ke kompilaci zpráv o činnosti webových stránek a reklamách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s tvým používáním webových stránek a internetu. Společnost Google případně předává tyto informace třetím stranám, pokud je to požadované zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Google v žádném případě nepropojuje tvoji IP adresu s jinými daty shromažďované společností Google. Ukládání cookies na pevný disk a zobrazování 'Web Beacons' můžeš zabránit volbou 'Neakceptovat cookies' v nastavení tvého prohlížeče (v MS Internet Exploreru pod 'Nástroje > Možnosti Internetu > Soukromí > Nastavení' v prohlížeči Firefox pod položkou Nástroje > Nastavení > Soukromí > Cookies'); uvědom si však, že pokud tak učiníš, nebudeš případně moci využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíš se zpracováním informací o tobě získané společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

zadej platné jméno nezadávej 'to:|cc:|subject: ...'
zadej platný e-mail nezadávej 'multipart/mixed ...' eingeben
zadej platné tel. číslo nezadávej 'to:|cc:|subject: ...'
napiš mi zprávu (min. 7 písmen, nepovolené '<>\') nezadávej 'to: | cc: | bcc: | from: | subject: | reply-to: | content-type: | MIME-Version: | multipart/mixed | Content-Transfer-Encoding:'
četla jsem ochranu dat
zde potvrď

Naší vizí je umožnit všem lidem dobrý život v lepším a zdravějším světě